Servicehund

Servicehunden hjälper ägaren med praktiska vardagssysslor, både hemma och i offentlig miljö. Alla servicehundar ska kunna plocka upp tappade föremål och hämta hjälp och därutöver tränas hunden till en mängd olika moment beroende på ägarens speciella behov.

En fysisk servicehund kan t ex hjälpa föraren med rörelsenedsättning att betala i butikskassan, trycka på knapp vid övergångsställe, dra rullstolen, öppna och stänga dörrar, bära föremål, dra av kläder, knyta upp skor, tända lampor, leta reda på cigarretterna eller hämta telefonen som ringer.

En servicehund NPF hjälper sin förare genom att vara ett stöd och ”ankare” i vardagen, vilket ger större oberoende och frihet utanför hemmet. Detta kan ske genom fysisk kontakt och närhet. Hunden tränas att ta kontakt med föraren både spontant och på kommando i situationer som annars blir svåra för föraren att klara av. Denna typ av servicehund kan också fungera som signalhund och hjälpa till att påvisa påminnelser och larm i mobil. Hunden tränas att spontanapportera då personer med NPF inte alltid ”hör” när de tappar något.

I offentliga sammanhang bär servicehunden ett gult täcke med id-kort som visar att den är i tjänst. Den får då följa med i de flesta offentliga lokaler där det normalt råder hundförbud. Hemma utför hunden sysslorna utan sitt täcke.

Tänk på att aldrig störa en hund med tjänstetäcke eller sele, den arbetar! Om hunden tappar fokus kan förarens säkerhet äventyras.

För mer information om servicehundar kontakta Jessica Jönsson jessica.jonsson@soshund.se. 

 

Se filmen om servicehunden Timja

Servicehunden Timja

Se  filmen om servicehunden Utz

Servicehunden Utz