Varför stödja SoS?

SoS är en ideellt arbetande förening som lever på gåvor och donationer. De medel vi får in för utbildning av assistanshundarna täcker inte kostnader för övrig drift som administration, materialkostnader, förar- och instruktörsträffar.

Vi tar tacksamt emot alla bidrag, stora som små, för att kunna hålla en fortsatt hög standard på vår verksamhet. Ditt bidrag betyder mycket för många!


Servicehunden Epson ber dig stödja SoS! © SoS Lena-Maria Lundberg