Tillgänglighetslistan – här släpps förare med assistanshund in

Se här netillgänglighetsdekaldan en lista över butiker och andra ställen i Sverige som tagit ställning för tillgänglighet på lika villkor och släpper in förare med assistanshund. Givetvis är vi välkomna på fler ställen, men det är dessa som till dags dato tagit aktiv ställning. På vissa, dock tyvärr inte alla, sitter tillgänglighetsdekalen väl synlig.

Fråga hur de ställer sig till att släppa in funktionsnedsatta personer med assistanshund när du besöker ett nytt ställe och mejla sedan in svaret till kansliet eller styrelsen så uppdateras listan.

Se tillgänglighetslistan – uppdaterad 22 maj 2018

 

Tillgänglighetsdekal
© SoS

 

Beställ tillgänglighetsdekaler här