Mer om oss

Svenska Service- och Signalhunds-förbundet (SoS) är en icke vinstdrivande, opolitisk organisation som finns till för att personer med olika slags funktionsnedsättningar skall kunna få en fyrbent assistent. Kort sagt är det hos SoS man kan utbilda sin hund till assistanshund såsom servicehund, signalhund, diabeteshund och epilepsihund.

Utvärdering av försöksverksamhet med service- och signalhundar

Denna rapport redovisar utvärderingen av en försöksverksamhet med service- och signalhundar som bedrevs mellan år 2009 och 2014. Utvärderingen inkluderar servicehundar, signalhundar samt alarmerande servicehundar (epilepsihundar och diabeteshundar). Till rapporten >>>

VÄRLDSDIABETESDAGEN

Lördagen den 15:e november uppmärksammades Världsdiabetesdagen 2014 på Malmö börshus.
SoS fanns på plats med ett antal Diabeteshundar hela dagen och mellan 11:15-11:45 föreläste Malin Nyman och deras instruktör Yrsa Franzen Görnerup om ”Från valp till Diabeteshund”.

Här kan du se deras föreläsning : Till föreläsningen >>>

FRÅN VALP TILL DIABETESHUND DEL 1

Nike och Molly har påbörjat sin spännande resa mot diabeteshund! Följ deras resa på filmen här >>>>>!

Du kan även läsa mer om utbildning av diabeteshund på diabeteshund.se

Läs mer

Kommande händelser

2015-03-14

Årsprov Stockholm

Tid och plats meddelas separat till de kallade ekipagen

2015-03-28

Årsmöte

2015-04-11

Årsprov Halmstad

Tid och plats meddelas separat till de kallade ekipagen

2015-04-24 - 2015-04-26

Förarutbildning

Separat information skickas till de kallade ekipagen

2015-05-09

Årsprov Växjö

Tid och plats meddelas separat till de kallade ekipagen

2015-05-23 - 2015-05-24

Examen

Separat information skickas till de kallade ekipagen

2015-05-23

Årsprov Skellefteå

Tid och plats meddelas separat till de kallade ekipagen

2015-09-12

Årsprov Västerås

Tid och plats meddelas separat till de kallade ekipagen

2015-09-25 - 2015-09-27

Förarutbildning

Separat information skickas till de kallade ekipagen

2015-10-10

Årsprov Alingsås

Tid och plats meddelas separat till de kallade ekipagen