Mer om oss

Svenska Service- och Signalhunds-förbundet (SoS) är en icke vinstdrivande, opolitisk organisation som finns till för att personer med olika slags funktionsnedsättningar skall kunna få en fyrbent assistent. Kort sagt är det hos SoS man kan utbilda sin hund till assistanshund såsom servicehund, signalhund, diabeteshund och epilepsihund.

Utvärdering av försöksverksamhet med service- och signalhundar

Denna rapport redovisar utvärderingen av en försöksverksamhet med service- och signalhundar som bedrevs mellan år 2009 och 2014. Utvärderingen inkluderar servicehundar, signalhundar samt alarmerande servicehundar (epilepsihundar och diabeteshundar). Till rapporten >>>

Utgör ledar- och assistanshundar en risk för allergiker?

Här kan du läsa vad Anders Wickman, professor astma och allergi skriver om allergi/allergener och assistanshundar >>>

Påskhälsning till Pedigree

En Glad Påsk hälsning till en fantastisk sponsor, Pedigree som bidrar till att utbilda ekipage inom SoS, Svenska Service- och Signalhundsförbundet och som sponsor till ”Från valp till Diabeteshund”.

Mars-Pedigree, ni förverkligar drömmar!

Glad Påsk!

FRÅN VALP TILL DIABETESHUND DEL 1

Nike och Molly har påbörjat sin spännande resa mot diabeteshund! Följ deras resa på filmen här >>>>>!

Du kan även läsa mer om utbildning av diabeteshund på diabeteshund.se

Läs mer

Kommande händelser

2015-05-27

Lämplighetstest/inprovning Örebro

För information och anmälan kontakta

2015-09-12

Årsprov Västerås

Tid och plats meddelas separat till de kallade ekipagen

2015-09-25 - 2015-09-27

Förarutbildning

Separat information skickas till de kallade ekipagen

2015-10-10

Årsprov Alingsås

Tid och plats meddelas separat till de kallade ekipagen

2015-10-24 - 2015-10-25

Examen

Separat information skickas till de kallade ekipagen

2015-11-07

Årsprov Malmö

Tid och plats meddelas separat till de kallade ekipagen

2015-11-21 - 2015-11-22

Examen

Separat information skickas till de kallade ekipagen