Halvtidskontroll

Omkring ett halvår efter introduktionen är det dags för halvtidskontroll vilken hålls tillsammans med andra ekipage på kursgård eller vandrarhem med övernattningsmöjligheter.

Detta är en fördjupningsutbildning med kombinerad teori och praktik där man kontrollerar att ekipaget är på rätt väg. Nu ställs det lite större krav på förare och hund med störningar av olika slag. Det finns också möjlighet att diskutera problem och lösningar. Utbildningen hålls av minst två SoS-instruktörer. Efter halvtidskontrollen fortsätter ekipaget träningen med sin ordinarie instruktör mot examen.