Varför du inte skall klappa en assistanshund med täcke eller sele

När man ser en hund med vit sele vet nog de flesta att det är en arbetande ledarhund som hjälper sin blinda eller synnedsatta förare att hitta i miljön runtomkring, och att den inte ska störas. Men det är kanske inte lika känt att det också finns andra typer av assistanshundar. Det är hundar som arbetar som servicehundar för rörelsenedsatta, signalhundar för döva och hörselnedsatta och medicinskt alarmerande hundar som är tränade att uppmärksamma sin ägare på att blodsockret håller på att bli för lågt eller för högt, eller varnar i god tid innan ett epilepsianfall. Dessa hundar har också täcke eller sele på sig, men inte av samma modell och färg som ledarhundarnas välkända vita sele med högt handtag.

I många fall ser man inte på en person med dessa typer av assistanshundar att hen behöver ständig support av sin hund. Men för en person med svår diabetes eller epilepsi kan hundens ständiga fokus på föraren vara skillnaden mellan liv och död.

När man möter en assistanshund med täcke finns det några viktiga regler att tänka på för att hunden ska kunna utföra sitt arbete lugnt och garantera förarens säkerhet:

  • Låt bli att klappa hunden
  • Prata inte med hunden och beröm den inte
  • Ta inte ögonkontakt med hunden

Gör ingenting som lockar bort hundens uppmärksamhet från sin förare. Det kan få katastrofala följder. Om du tilltalar en signalhund kan den missa att markera en snabbt bakifrån kommande moped med följd att föraren tar ett steg åt fel håll och blir påkörd. Detsamma gäller om den alarmerande hunden blir distraherad och därför inte markerar hastigt fallande blodsocker så ägaren faller och skadar sig, eller om en person med epilepsi inte hinner sätta sig i säkerhet före ett anfall. En person med dålig balans kan dras omkull om du försöker klappa hunden när den går förbi och om du lockar på en hund vars förare använder rullstol och hunden drar åt ditt håll kan rullstolen välta.

Assistanshundar tränas att möta sådana situationer, men hur mycket man än tränar är en hund ändå alltid en hund och ingen hund är ofelbar. Vissa hundar är av naturen ointresserade av närmare kontakt med främlingar medan andra är mer sociala och har lättare att svara på kontaktförsök från omgivningen. Och bland de täckade hundarna finns även unghundar som är i träning och som därför lätt tappar fokus på sitt jobb om någon stör dem genom att klappa eller locka.

  • Nonchalera hunden helt!

Det rätta när du möter ett assistanshundsekipage är alltså att inte låtsas om att hunden existerar. Nonchalera den, titta inte på den, prata inte med den och klappa den inte. Då underlättar du för hunden att sköta sitt arbete och garantera sin förares trygghet så hen kan leva i samhället utan fruktan för att falla i koma eller få ett epilepsianfall. Föraren med signalhund missar inte det viktiga samtalet från läkaren på mobilen och den rörelsenedsatta personens servicehund hämtar upp den tappade plånboken innan någon annan gör det.

Prata med föraren som med vilken person som helst. Vill du veta mer om vad det betyder att hunden har täcke på sig så ställ gärna frågor. De flesta med en assistanshund delar gärna med sig av livet med en fyrbent assistent, men även när du pratar om hunden så kom ihåg att vett och etikett när man träffar på ett assistanshundsekipage, vare sig man frågar om hunden eller pratar om andra saker eller bara passerar, är att nonchalera hunden!

Det är inte oartigt att inte försöka hälsa på hunden. Tvärtom. Föraren kommer att bli tacksam och hunden kan lugnt och utan problem fortsätta sitt viktiga arbete att ge sin förare ökad livskvalitet och trygghet i det vardagliga livet.