Kostnadskalkyl för utbildning

Obligatoriska tester och kurser

  • Lämplighetstest 1 800 kr
  • Förarutbildning (internat) 4 800 kr
  • Examen (internat) 3 800 kr
  • Hyra utbildningstäcke inkl id-kort 1 000 kr
  • Hyra gult tjänstetäcke 1 000 kr

Administration 25% ingår i ovanstående

Summa fasta kostnader 12 400 kr

 

Instruktörstid i team med ett ekipage

(Lön instruktör inkl sociala avgifter 394 kr/tim)

  • Arbetstid instruktör (genomsnitt 50 tim) ca 20 000 kr
  • Resor instruktör 25 kr/mil ca 10 000 kr

Administration 25% tillkommer

Obs! Tillkommer ersättning inkl sociala avgifter om restid till ekipage överstiger 2 tim tur och retur.

Summa rörliga kostnader ca 40 000 kr

 

TOTALSUMMA CIRKA 52 000 KRONOR