Styrelse och kommittéer 2024

Styrelse

styrelsen@soshund.se

 

Ordförande

Eva Christiansson, förare

Malmö

0703-742323

eva.christiansson@soshund.se

 

 

Vice ordförande

Clara Göransson, förare

Norrköping

0768-847077

clara.goransson@soshund.se

 

 

 

Kassör

Ing-Britt Fogelberg, instruktör

Sollebrunn

0706-631112

ingfog@soshund.se

 

 

DSC_0252_just2_besk

Ledamot

Yrsa Franzén Görnerup, instruktör

Södra Sandby

046-25 77 12

yrsa@gornerup.com

 

 

Ledamot

Maria Borgström, förare

Tidaholm

0733-588475

maria.borgstrom@soshund.se

 

 

Suppleant

Åsa Skärgård

Stocksund

0730-518333

asa.skargard@soshund.se

 

 

 

Suppleant

Una Käck

Mörrum

0733-998495

una.kack@soshund.se

 

 

Suppleant

Ebba Skattberg

Rosersberg

0702-436322

ebba.skattberg@soshund.se

 

 

 


Revisor

Carina Fridberg, Guide Revision AB

Revisorsuppleant

Håkan Mattsson, Guide Revision AB

 

Valberedning

Lena Lagerqvist (sammankallande) valberedningen@soshund.se
Nina Nyberg
Anna Olsson

 


Kommittéer

 

Förarkommitté

Förarkommittén stödjer assistanshundsförarna under och efter utbildningen. Kommittén arbetar fortlöpande med frågor som rör hundarnas tillgänglighet och förarnas rättigheter i samhället.

forarkommitte@soshund.se

Nina Nyberg, förare/instruktör(sammankallande)

Maria Borgström, förare
Annica Hansson, förare
Melina Löfgren, förare
Christina Ödman Johansson, förare

 

Utbildningskommitté

Utbildningskommittén anordnar gruppträningar och organiserar och samordnar utbildningar och prover av olika slag, som inprovningar, examinationer och årsprov. Kommittén arbetar fram och förbättrar utbildningsmaterial och fungerar som kontaktlänk i utbildningsfrågor mellan förare och instruktörer.

utbildningskommitte@soshund.se

Lena Lagerqvist, förare och instruktör (sammankallande)

Ninja Anderstedt, förare och instruktör
Anki Celander, förare och instruktör
Karin Nyméri, förare och instruktör

 

Instruktörskommitté

Instruktörskommittén stödjer instruktörerna i deras arbete. Kommittén organiserar instruktörsutbildningen och uppdaterar kontinuerligt utbildningsmaterialet. Dessutom tilldelar man instruktörer till nya ekipage.

instruktorskommitte@soshund.se

Ing-Britt Fogelberg, instruktör (sammankallande) ing-britt.fogelberg@soshund.se
Helena Högberg-Holm, instruktör
Lena Lagerqvist, förare och instruktör
Marina Lindberg, instruktör

 

PR-, Info- och Sponsorkommitté

PR- och Sponsorkommittén bevakar massmedia och producerar och sprider information om SoS. Kommittén arbetar gentemot olika sponsorer och deltar i arbetet med webbsidan och tidningen.

prinfosponsorkommitte@soshund.se

Pernilla Zetterlund Lind, förare (sammankallande)
Jessica Jönsson, förare
Henrik Pedersen, förare

Ing-Britt Fogelberg, instruktör

 

Tillgänglighetkommitté

tillganglighetskommitte@soshund.se

Lena Lagerqvist, förare och instruktör (sammankallande)
Maria Borgström, förare
Anki Celander, förare och instruktör
Clara Göransson, förare

Noa Korkinnen Johansson, förare

Anna Olsson, förare