Styrelse och kommittéer 2023

Styrelse

styrelsen@soshund.se

 

Ordförande

Eva Christiansson, förare

Malmö

0703-742323

eva.christiansson@soshund.se

 

 

Suppleant

Clara Göransson

Norrköping

0768-847077

clara.goransson@soshund.se

 

 

 

Kassör

Ing-Britt Fogelberg, instruktör

Sollebrunn

0706-631112

ingfog@soshund.se

 

 

Ledamot

Anette Kjellén, instruktör

Tidaholm

0708-330623

annette.kjellen@soshund.se

 

 

DSC_0252_just2_besk

Ledamot

Yrsa Franzén Görnerup, instruktör

Södra Sandby

046-25 77 12

yrsa@gornerup.com

 

 

Suppleant

Maria Borgström, förare

Tidaholm

0733-588475

maria.borgstrom@soshund.se

 

 

Suppleant

Clara Göransson

Norrköping

0768-847077

clara.goransson@soshund.se

 

 

Suppleant

Ulf Månsson, förare

Falsterbo

0709-56 46 56

ulf.mansson@soshund.se

 

 

 

 


Revisor

Carina Fridberg, Guide Revision AB

Revisorsuppleant

Håkan Mattsson, Guide Revision AB

 

Valberedning

Karin Ekdahl (sammankallande) valberedningen@soshund.se
Maj-Karin Hellström
Lena Lagerqvist

 


Kommittéer

 

Förarkommitté

Förarkommittén stödjer assistanshundsförarna under och efter utbildningen. Kommittén arbetar fortlöpande med frågor som rör hundarnas tillgänglighet och förarnas rättigheter i samhället.

forarkommitte@soshund.se

Lina Humleblom, förare (sammankallande) lina.humleblom@hotmail.se
Maria Borgström, förare
Lena Gamziukas, förare
Annica Hansson, förare
Melina Löfgren, förare
Nina Nyberg, förare

 

Utbildningskommitté

Utbildningskommittén anordnar gruppträningar och organiserar och samordnar utbildningar och prover av olika slag, som inprovningar, examinationer och årsprov. Kommittén arbetar fram och förbättrar utbildningsmaterial och fungerar som kontaktlänk i utbildningsfrågor mellan förare och instruktörer.

utbildningskommitte@soshund.se

Anki Celander, förare och instruktör (sammankallande) anki.celander@soshund.se
Ninja Anderstedt, förare och instruktör
Lena Lagerkvist, förare och instruktör
Karin Nyméri, förare och instruktör

 

Instruktörskommitté

Instruktörskommittén stödjer instruktörerna i deras arbete. Kommittén organiserar instruktörsutbildningen och uppdaterar kontinuerligt utbildningsmaterialet. Dessutom tilldelar man instruktörer till nya ekipage.

instruktorskommitte@soshund.se

Ing-Britt Fogelberg, instruktör (sammankallande) ing-britt.fogelberg@soshund.se
Yvonne Broberg, instruktör
Helena Högberg-Holm, instruktör
Lena Lagerqvist, förare och instruktör
Marina Lindberg, instruktör

 

PR-, Info- och Sponsorkommitté

PR- och Sponsorkommittén bevakar massmedia och producerar och sprider information om SoS. Kommittén arbetar gentemot olika sponsorer och deltar i arbetet med webbsidan och tidningen.

prinfosponsorkommitte@soshund.se

Pernilla Zetterlund Lind, förare (sammankallande)
Jessica Jönsson, förare
Henrik Pedersen, förare

 

Tillgänglighetkommitté

tillganglighetskommitte@soshund.se

Anki Celander, förare och instruktör (sammankallande) anki.celander@soshund.se
Maria Borgström, förare
Lena Gamziukas, förare
Clara Göransson, förare
Malin Karlsson Gerdle, förare