Anmälan till DO

Svensk lagstiftning förbjuder diskriminering på grund av funktionsnedsättning inom flera områden. Det är viktigt att göra anmälan till Diskrimineringsombudsmannen om man anser sig vara diskriminerad på grund av funktionsnedsättning.

SoS uppmanar alla assistanshundsförare som blir nekade tillträde till restauranger och butiker att göra en anmälan om diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen.

Med hjälp av Anmälningstjänsten hos Independent Living Institute kan du göra anmälningar om diskriminering på grund av funktionsnedsättning till Diskrimineringsombudsmannen, och samtidigt:

  • registrera din upplevelse i Anmälningstjänstens publika och sökbara databas
  • öka Diskrimineringsombudsmannens anmälningsstatistik för diskrimineringsgrunden funktionshinder
  • bidra till ett mindre diskriminerande och tillgängligare Sverige

Genom att anmäla upplevelsen får Diskrimineringsombudsmannen en möjlighet att driva saken vidare. Anmälningar från allmänheten är en viktig informationskälla för Diskrimineringsombudsmannen och kan ligga till grund för förslag till ny och effektivare lagstiftning.

När man gör en anmälan via Independent Living Institute läggs den ut på webben där den blir sökbar via exempelvis Google, vilket gör att den som söker på restaurangens namn i en sökmotor även kommer att få träffar på diskrimineringsanmälan. På detta sätt hoppas man kunna öka medvetenheten bland allmänheten om att diskriminering förekommer.

Om anmälan gäller otillgänglighet kan du även välja att sända din anmälan som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder till byggnadsnämnden i kommunen där det du anmäler finns.

Hämta formulär hos Anmälningstjänsten >