SoS – Svenska Service- och Signalhundsförbundet

SoS – Svenska Service- och Signalhundsförbundet – är en opolitisk, icke vinstdrivande organisation som bedriver bred assistanshundverksamhet. Vi testar, utbildar och certifierar assistanshundsekipage och instruktörer enligt internationell standard.

Till SoS vänder sig alla som vill veta mer om assistanshundar, men framför allt hundägare med olika slags funktionsnedsättningar som vill utbilda sin egen hund till assistanshund – signalhund eller servicehund (t ex medicinskt alarmerande hund för diabetes eller epilepsi).

 

medlem_b fadder_b swish_b

 

 

 

 

Swisha 100 kr till SoS

Du kan swisha en välkommen gåva på 100 kr via din mobil. Hämta hem Swish-appen via App Store eller Google Play och öppna den i din mobil. Klicka på QR-ikonen i sökaren. Rikta mobilkameran mot bilden t v, skanna koden och betala. Tack på förhand!

 

 

 

 

Röntgenavläsning

Under hösten 2020 infördes SKKs nya e-tjänst SKK Röntgenavläsning för leder. Tjänsten innebär att hundägaren beställer röntgenavläsning via mobilt bank-ID och i förväg betalar SKKs avläsningsavgift via Dibs (betaltjänst). Läs mer

Man får resultatet via mejl och som tidigare publiceras det i SKK Hunddata och SKK Avelsdata.

 

 

 

SMART

SoS har drivit ett treårigt projekt i samarbete med Arvsfonden – SMART hundutbildning. Syftet var att utveckla en individanpassad utbildning för att förenkla vardagen för hundägare med funktionsnedsättning. Efter projektet fortsätter utbildningen i SoS regi.

 

 

 

SiS

Svenska Service- och Signalhundsförbundet deltar som sakkunniga i ett pågående standardiseringsarbete för assistanshundar i Sverige och Europa. SIS är en del av den globala standardiseringen ISO (International Organization for Standardization) och den europeiska, CEN (European Committee for Standardization).

 

 

Överenskommelse med Astma- och Allergiförbundet

Den 6 december 2018 antogs en överenskommelse mellan Astma- och Allergiförbundet och SoS. Den innebär i korthet att varken hundallergiker eller assistanshundsförare automatiskt har företräde i det offentliga rummet. Om behov och intressen kolliderar ska de som personligen berörs hjälpas åt att på plats hitta lösningar. Läs överenskommelsen

 

 

Tillgänglighetsdekal

Restaurang- och butiksinnehavare och andra berörda kan beställa dekaler att sätta upp där assistanshundar släpps in; i närbutiken, på varuhuset, på biblioteket, arbetsplatsen, kvarterskrogen, simhallen, skolan eller någon annanstans. Dekalen informerar allmänheten om att en person med assistanshund kan finnas i lokalen. Beställ här

 

 

SoS är ackrediterad medlem i Assistance Dogs International (ADI) och Assistance Dogs Europe (ADEu).

 

 

 

 

Henrik och assistanshunden Utz


Henrik och servicehunden Utz

 

Släpp in! Se Finn Hellmans (SLHF) kortfilmer om ett livsviktigt hjälpmedel


Släpp in! 1–4

 

facebook  SoS på Facebook


 

Sponsor