Om tillgänglighet

Assistanhundarnas status

Service- och signalhundar i tjänst har, liksom ledarhundar för synskadade, dispens från livsmedelslagen hos Statens Livsmedelsverk, SLV, och därmed tillgång till platser som normalt inte är tillåtna för hundar att vistas på, som serveringslokaler och matbutiker. Se SLV:s regler >

Olika kommuner i Sverige har olika lokala ordningsstadgor. Det varierar alltså från kommun till kommun vilka platser hundar är tillåtna respektive otillåtna på. Exempel på platser eller situationer som kan omfattas av allmänna lokala ordningsföreskrifter är badstränder, torg med torghandel eller lekplatser. De flesta kommuner har idag skrivit in assistanshundar i sina allmänna lokala ordningsföreskrifter, vilket innebär att Foto: tillgänglighetsdekalhundarna får följa med sina förare även till sådana platser.
Se lista över kommunernas ställningstaganden >

Svenska Service- och Signalhundsförbundet arbetar aktivt för att alla kommuner i Sverige ska ändra i sina allmänna lokala ordningsföreskrifter så att assistanshundar har dispens att vistas på annars otillåtna platser. Ett exempel på detta är projektet På lika villkor 2006–2008. Det är viktigt att möjligheterna för förarna att röra sig på de platser de vill och behöver blir desamma över hela landet.

Tillgänglighetsdekalen

Butiker som välkomnar assistanshundar sätter upp SoS tillgänglighetsdekal väl synlig vid ingången. Denna har två syften; dels behöver föraren inte förvarna och dels vet allergiker eller hundrädda personer att de kan komma att träffa på en hund i lokalen.

SoS tillgänglighetsdekal © SoS