Servicehund

Servicehunden hjälper ägaren med praktiska vardagssysslor, både hemma och i offentlig miljö. Alla servicehundar ska kunna plocka upp tappade föremål och hämta hjälp och därutöver tränas hunden till en mängd olika moment beroende på ägarens speciella behov.

En servicehund för fysisk funktionsnedsättning kan t ex hjälpa till att betala i butikskassan, trycka på knapp vid övergångsställe, dra rullstolen, öppna och stänga dörrar, bära föremål, dra av kläder, knyta upp skor, tända lampor, leta reda på cigarretterna eller hämta telefonen som ringer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En servicehund NPF hjälper sin förare genom att vara ett stöd och ”ankare” i svåra situationer, vilket ger större oberoende och frihet utanför hemmet. Detta kan ske genom fysisk kontakt och närhet. Hunden tränas att ta kontakt med föraren både spontant och på kommando i situationer som annars blir svåra för föraren att klara av. Denna typ av servicehund kan också hjälpa till att påvisa påminnelser och larm i mobil. Hunden tränas att spontanapportera då personer med NPF inte alltid ”hör” när de tappar något.

Tänk på att aldrig störa en hund med tjänstetäcke eller sele, den arbetar! Om hunden tappar fokus kan förarens säkerhet äventyras.

För mer information om servicehundar kontakta kansliet kansli@soshund.se

 

 

Se  filmen om servicehunden Utz


Servicehunden Utz