EU-direktiv till dagligvaruhandeln

 

”Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004”

§ 5.7 Certifierad ledarhund, assistanshund, servicehund eller signalhund i aktiv tjänst

  • Personer med funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk, bör få medföra certifierad ledarhund, assistanshund, servicehund eller signalhund i serveringslokal och i affärslokal om detta tydligt framgår på hundens täcke genom tydlig text och logotype.
  • Det är upp till butiksinnehavaren att besluta om man vill ge dessa hundar tillträde till butikslokalen eller ej.
  • Certifierade hundar är tränade till att leda sin hundförare och inte bli distraherade vilket minimerar risken för att till exempel livsmedel kontamineras. Butikens personal bör vara extra uppmärksam och kunna erbjuda hjälp, framförallt om risk finns att ledarhunden kommer nära oförpackade livsmedel. Hundar bör inte finnas i utrymmen där livsmedel tillagas eller bereds.
  • Hundförare ska alltid medföra ID-bricka med bild på hund och hundförare, så denna ska kunna visas upp om tveksamheter uppstår.
  • Föreningarna för assistans-, ledar-, service- och signalhundar har på riksnivå gjort en överenskommelse med Allergiförbunden i Sverige att ingen grupp har företräde i butik, problem i samhället löses mellan parterna lokalt.