EU-direktiv till dagligvaruhandeln

https://www.svenskdagligvaruhandel.se/om-oss/branschrad/radet-for-livsmedelssakerhet/

 

https://www.svenskdagligvaruhandel.se/wp-content/uploads/Branschriktlinjen_sakermatidinbutik_reviderad-2018.pdf

 

 

 

”S V E N S K D A G L I G VA R U H A ND E L
REVIDERAD VERSION NUMMER 4
MARS 2018”

 

§ 6.7 Certifierad assistanshund i aktiv tjänst

Kunder med olika funktionsnedsättningar behöver ha samma möjlighet som andra att
besöka butiken. Här kan du läsa om vad som gäller för assistanshundar.
• Personer med synnedsättning eller annan fysisk funktionsnedsättning bör få ta med
en certifierad assistanshund. Ledarhundar hjälper personer med synnedsättning.
Andra typer av assistanshundar, som service-, alarmerande och signalhund, hjälper
personer med olika former av fysisk funktionsnedsättning. Det ska tydligt framgå på
hundens täcke genom text och logotype att det är en sådan typ av hund.
• Det är upp till handlaren/butikschefen att besluta om sådana hundar inte ska få
vistas i butiken. Sätt gärna upp ett anslag eller information i fikarummet om
att assistanshundar är välkomna i butiken så att alla medarbetare känner till vad
som gäller.
• Sätt också gärna upp en dekal på entrédörren som visar att certifierade assistanshundar är välkomna i butiken. Dekaler kan beställas på kansli@soshund.se
• Certifierade hundar är tränade att leda sin hundförare och inte bli distraherade. Det
minimerar risken för att till exempel livsmedel ska kontamineras. Butikens medarbetare bör vara extra uppmärksam och kunna erbjuda hjälp, framförallt om det finns
risk att assistanshunden kommer nära oförpackade livsmedel. Hundar bör inte finnas
i utrymmen där livsmedel tillagas eller bereds.
• Hundföraren ska alltid ha med en ID-bricka med bild på hunden och hundföraren för
att kunna visa upp om det uppstår tveksamheter