Försäkringskassan

Handikappersättning

Enligt en dom i Kammarrätten i Göteborg 2005-09-12 (mål nr 6759-04) fastslogs att en alarmerande servicehund (diabetes) är ett handikapphjälpmedel och att försäkringskassan är skyldig att ersätta kostnader för mat, veterinärkostnader, försäkringar och dylikt.

Ersättningen sker inom ramen för handikappersättningen. Domen är prejudicerande för assistanshundar.

 

forsakring-logoInfo om handikappersättning