Livsmedelslagen

Livsmedelsverket399047_326587214069407_100001543937858_883801_721193837_n

Assistanshundar, service- och signalhundar samt ledarhundar för synskadade, har tillträde till platser som normalt inte är tillåtna för hundar att vistas på som serveringslokaler och matbutiker.

Från 2006-01-01 medger Livsmedelsverks vägledning ”Hygien” kapitel 5.7.9.3 ”Skadedjur och tamdjur” undantag från EUs förordning nr 852/2004 kapitel IX punkt 4 vad gäller service- och signalhundar enligt följande:

”Funktionshindrad person bör få medföra ledarhund, servicehund eller signalhund i serveringslokal och i vissa delar av en butik, under förutsättning att detta inte medföra risk för att livsmedlen kontamineras.

Livsmedelsverket www.slv.se

 

 

EU-direktiv till dagligvaruhandeln

”Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egen kontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852-2004” (reviderad version nr 4. Mars 2018)

§ 6.7 Certifierad assistanshund i aktiv tjänst

Kunder med olika funktionsnedsättningar behöver ha samma möjlighet som andra att besöka butiken. Här kan du läsa om vad som gäller för assistanshundar (s 132).

Personer med synnedsättning eller annan fysisk funktionsnedsättning bör få ta med en certifierad assistanshund. Ledarhundar hjälper personer med synnedsättning. Andra typer av assistanshundar, som service-, alarmerande och signalhund, hjälper personer med olika former av fysisk funktionsnedsättning. Det ska tydligt framgå på hundens täcke genom text och logotype att det är en sådan typ av hund.

Det är upp till handlaren/butikschefen att besluta om sådana hundar inte ska få vistas i butiken. Sätt gärna upp ett anslag eller information i fikarummet om att assistanshundar är välkomna i butiken så att alla medarbetare känner till vad som gäller.

Sätt också gärna upp en dekal på entrédörren som visar att certifierade assistanshundar är välkomna i butiken. Dekaler kan beställas på kansli@soshund.se.

Certifierade hundar är tränade att leda sin hundförare och inte bli distraherade. Det minimerar risken för att till exempel livsmedel ska kontamineras. Butikens medarbetare bör vara extra uppmärksam och kunna erbjuda hjälp, framförallt om det finns risk att assistanshunden kommer nära oförpackade livsmedel. Hundar bör inte finnas i utrymmen där livsmedel tillagas eller bereds.

Hundföraren ska alltid ha med en ID-bricka med bild på hunden och hundföraren för att kunna visa upp om det uppstår tveksamheter.

Dagligvaruhandelns branschlinjer ”Säker mat i din butik” kap 6.7

 

marika_kenzo2016-9