Historia

Det finns belägg genom historien från romartid och till nutid för att duktiga hundar hjälpt sina blinda ägare i vardagen. Efter första världskriget fanns behov av att utbilda sådana hundar i större skala. Tusentals soldater som skadats av giftgaser återvände från fronten och en tysk läkare startade världens första ledarhundsskola.

I England, Holland och USA har det sedan länge funnits hundar som hjälper personer med funktionsnedsättningar på olika sätt. I Sverige har det sedan 1945 funnits ledarhundar för synskadade, men andra typer av assistanshundar, som service-, signal- och alarmerande hundar, är relativt nya begrepp.

Våren 1989 startade en pilotutbildning som resulterade i att bordercollien Lajban blev Sveriges första servicehund. Hundpsykologerna Anders Hallgren och Marie Hansson Hallgren var ansvariga för projektet och utformande träningen av Lajban och hennes rullstolsburne husse Leif Josephsson och en instruktör handledde ekipaget i den dagliga träningen.

Djurmatsdivisionen inom Masterfoods, Effem, var initiativtagare och stödde projektet ekonomiskt, och internationella kontakter och litteratur förmedlades av den ideella och opartiska föreningen Manimalis. Under hösten 1989 var Lajban färdig servicehund och projektet avslutades.

1993 bildades Service- och Signalhundsgruppen, som drevs av Nordiska Rehabiliteringsfonden (NRF). Arbetsgruppen startade utbildning av service- och signalhundar och deras ägare. För att kunna etablera projektet bidrog Allmänna Arvsfonden med ekonomiska medel och NRF fick även stimulansbidrag från Socialstyrelsen. Service- och Signalhundgruppen var en icke-vinstdrivande organisation.

Projektet Service- och Signalhundsgruppen avslutades 1998 och resultatet blev att omkring 50 hundägare och deras hundar utbildats. Många av de instruktörer och förare som deltagit i projektet ville fortsätta arbetet och därför bildades 1999 föreningen Svenska Service- och Signalhundsförbundet.

2002 bildades den europeiska paraplyorganisationen ADEu (Assistance Dogs Europe) och sedan dess har SoS haft en representant i styrelsen. SoS blev fullvärdig medlem i ADEu 2008, och därmed också i ADI, den internationella huvudorganisationen för assistanshundar.

Genom åren har SoS drivit flera projekt med medel från Arvsfonden: Informationsprojektet, På lika villkor, Epilepsiprojektet och Assistanshundsprojektet.

 


 

SoS år för år

1989
Pilotprojekt med Leif Josephsson och Sveriges första servicehund Lajban. Hundpsykologerna Anders Hallgren och Marie Hansson Hallgren ansvarade för projektet.

1993
Service- och Signalhundgruppen (1993–1998) bildades. Drevs av Nordiska Rehabiliteringsfonden (NRF) med finansiella medel från Allmänna Arvsfonden och Socialstyrelsen. Femtio ekipage utbildades.

1998
Service- och Signalhundsgruppen avslutades.

1999
Föreningen Svenska Service- och Signalhundsförbundet bildades.

2001
Emeritusmedalj för lång och trogen tjänst delades ut för första gången.

2002
Första diabetesekipaget utbildades i SoS regi.
ADEu bildades vid konferens i Paris, Frankrike.
Anki Celander från SoS valdes in i ADEus styrelse.
Anders Hallgren och Ingela Thalén blev hedersmedlemmar i föreningen.

2003
Projekt ”Funktionshinder – inget hinder i hundägandet” (2003–2005) eller ”Informationsprojektet” med Allmänna Arvsfonden startade.
Projekt ”Människans bästa vän är hunden” (2003–2004) beställdes av Region Skåne.
Film ”Funktionshinder – inget hinder i hundägandet”.
SoS första instruktörsutbildning i egen regi.

2004
Projekt ”Människans bästa vän är hunden” avslutades.
SoS blev fullvärdig medlem i ADEu.
SKK:s 90-fondkonto för utbildningsmedel till assistanshundar startades.
ADEu-konferens i Westende, Berlin, Tyskland.

2005
”Informationsprojektet” avslutades.
Prejudicerande dom i Göteborgs Kammarrätt medgav omkostnader för assistanshund som hjälpmedel.
Utarbetning av SoS lämplighetstest.
Årsmöte på Kolmården.
ADEu-konferens i Salzburg, Österrike.
Registrering av SoS logga.

2006
Projekt ”På lika villkor” (2006–2008) med Allmänna Arvsfonden startade.
Årsprovsbeslut att endast godkänna hundar med HD A och B.
ADEu blev medlem i ADI.
Politikermöten under Almedalsveckan på Gotland.
SoS stod som värd för europeisk ADEu-konferens i Malmö.
Årsmöte i Laxå.

2007
Projekt ”Servicehundars betydelse för ungdomar med epilepsi” (2007–2009), (”EPI-projetet” eller ”Epilepsiprojektet”) startade.
SoS blev arbetsgivare för föreningens instruktörer.
Beslut att ekipagen ska genomgå årsprov så länge hunden är i tjänst.
ADEu-konferens i Bad Nauheim, Tyskland.
”Elisabeth och Wilmas minnesfond” bildades.
Årsmöte och utbildningshelg i Mölndal.

2008
Start för ”Vårdhundsprojektet”.
Projekt ”På lika villkor” med Allmänna Arvsfonden avslutades.
”Erika och Jsons minnesfond för blivande epilepsihundar” bildades.
Radiohjälpen och SVT spelade in informationsfilm med SoS och kronprinsessan Victoria.
SoS första godkända ackreditering som medlem i ADEu.
SKKs Assistanshundsfond upphörde.
Årsmöte och utbildningshelg i Markaryd.
ADI- och ADEu-konferens i London, England.

2009
”Assistanshundsprojektet” (2009–2014) startade.
SoS drog sig ur ”Vårdhundsprojektet”.
Lämplighetstestet introducerades.
SoS firade tioårsjubileum i samband med årsmöte i Sollentuna.
ADEu-konferens i Kroatien.

2010
Instruktörskommittén bildades.
Årsmöte och konferens om diabetes på Räddningsskolan i Skövde.
ADI-konferens i Toronto, Kanada.
Sos deltog på IAAIOs världskonferens i Stockholm.

2011
”EPI-projektet” avslutades.
Inspelning av informationsfilm ”Vardagen med en SoS-hund”.
Konferens och årsmöte i Vara.
ADEu-konferens i Holland.
Förlängning av Assistanshundsprojektet.

2012
Konferens och årsmöte på Räddningsskolan, Skövde.
Förarläger på Stora Segerstad, Reftele.
ADEu-konferens i Barcelona, Spanien.

2013
Årsmötesbeslut att hund med C-höft kan få dispens för utbildning.

2014
”Assistanshundsprojektet” avslutades.
Socialstyrelsen publicerade rapport om utvärdering av ”Assistanshundsprojektet”.
Filmerna ”Från valp till diabeteshund I och II” om Nike och diabeteshunden Molly, SoS första diabetesprojekt med barn.
Start på konceptet ”Förträning assistanshund”.
SoS andra godkända ackreditering för ADEu genomfördes.
Gemensamt förar- och instruktörsläger på Fiskeboda kursgård, Vingåker.
Årsmöte på Backamo, Ljungskile.
ADEu-konferens i Colorado, USA.

2015
Samarbete med SHK vid Lämplighetstest LT inleddes.
SoS förarfond bildades.
Årsmöte på Räddningsskolan i Skövde.

2016
Bayers rikstäckande kampanj med Seresto fästinghalsband på Apoteket Hjärtat.
Årsmöte på Backamo, Ljungskile.

2017
Bayers rikstäckande kampanj fortsatte.
Årsmöte på Flämslätts Stifts- och Kursgård, Lerdala.

2018
Bayers rikstäckande kampanj fortsatte.
Projekt SMART beviljades och startade, m medel från Arvsfonden.
Årsmöte på Nordiska Folkhögskolan, Kungälv.
ADI-konferens i Minnesota, USA.