Bli certifierad SoS-instruktör

SoS instruktörsutbildning

Skicka dina ansökningshandlingar med personligt brev, arbetsintyg, meritförteckning och utbildningsbevis mm till SoS instruktörskommitté för bedömning (se mejladresser nedan).

Du ska ha en instruktörsutbildning i botten och helst ha arbetat med kurser för hundägare eller ha annan motsvarande erfarenhet. Arbete i olika sociala sammanhang är en merit.

Att vara instruktör för att utbilda personer med olika slags funktionsnedsättningar att träna sina egna hundar kräver utbildning enligt ovan, social kompetens, stor hundkunskap, god pedagogisk förmåga att tydligt kunna förmedla kunskap och erfarenheter, lyhördhet och ett öppet sinne, då varje person och hundindivid är unik. Målet är att ekipaget skall nå godkänd examen. SoS arbetar enbart med positiva metoder, vilket gäller både förare och hund. Det krävs inga medicinska kunskaper, men däremot grundläggande kunskap om funktionsnedsättningar samt förmåga att sätta sig in i varje persons funktionsnedsättning och situation.

Om du bedöms ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att få möjlighet att påbörja utbildningen sker det enligt följande:

  • Praktik under handledning (minst 25 tim) av instruktör tillsammans med en person med funktionsnedsättning, som skall utbildas med sin hund. Praktiken skall vara minst 25 tim och innebär att man är med och tar del av det praktiska arbetet med förare och hund och deras vardag. Träningen sker i hemmiljö och i olika offentliga miljöer. Instruktör och förare tillsammans ger en sammanfattning och bedömning av praktiken. Man bekostar själv resor till träningsträffarna. Ingen ersättning utgår.
  • Observatör vid SoS obligatoriska kurser (40 tim) – inprovning, förarutbildning, examen och årsprov vilka kan ske på olika platser i landet. Här får man möjlighet att träffa olika ekipage i utbildning eller i tjänst och lära känna flera blivande kollegor. Internat- och reskostnader ersätts inte av SoS, men vi söker alltid bidrag för medhjälpare vilket ger möjlighet till ersättning på de flesta aktiviteter.
  • Fyra teoretiska och praktiska delkurser ingår i utbildningen (totalt 65 tim), varav en är examen, där de olika delkurserna innehåller information om SoS och hur vi arbetar, utbildningsgången för ekipage, momentträning med egen hund etcetera samt hur man utbildar servicehundar för personer med fysisk rörelsenedsättning och signalhundar för personer med hörselnedsättning/dövhet samt alarmerande hundar för personer med diabetes eller epilepsi. Examenskursen sker tillsammans med ekipage i utbildning. Du får intyg för varje delkurs och protokoll från examen.
  • Kostnad för dessa kurser är 25 000 kr (inkl uppstartskostnad 5 000 kr), som kan delbetalas per kurs. Vid varje kurstillfälle står du själv för eventuell övernattning, mat och resor.
  • Inläsning av kurslitteratur (10 tim) skall genomföras under utbildningstiden.
  • Träning av egen hund (10 tim) i olika moment för alla kategorier av assistanshundar.
  • Eget praktikekipage (ca 40 tim) får du när ovanstående kursdelar genomförts. Du tilldelas då ett ekipage som du utbildar från start till godkänd examen. Förutsättningen är att praktikekipage finns att tillgå inom ditt upptagningsområde.

Vid uppstart av praktikekipaget skrivs kontrakt mellan dig och SoS och du blir uppdragsanställd med en lägre timlön plus ersättning för reskostnader. Din handledare är backup med råd och stöd.

Utbildningstiden beräknas till totalt 190 tim. Räkna med att utbildningen kan ta upp till två år totalt om alla förutsättningar är klara. Några av delarna i utbildningen kan ske parallellt (t ex praktik under handledning och observatörsdelarna).

Du blir certifierad assistanshundsinstruktör när du bedöms vara färdig med hela utbildningen och har ett godkänt praktikekipage. Du erhåller då diplom och är färdig att utbilda egna ekipage med full timlön.

 

Ansökningshandlingar skickas till:

SoS – Svenska Service- & Signalhundsförbundet
c/o Ing-Britt Fogelberg
Erskavägen 45
466 95 Sollebrunn

 

För mer information kontakta SoS instruktörskommitté: