Lämplighetstest LT och introduktion

Lämplighetstestet sker i samverkan med Svenska Hundklubben (SHK) enligt den modell SoS använde under Assistanshundsprojektet 2009–2014.

Testet genomförs individuellt med varje ekipage och bedöms av två beskrivare/testledare från Svenska Hundklubben samt en certifierad SoS-instruktör.

I testet ingår beskrivning och bedömning av hundens reaktioner vid distraktion och passivitet, först inomhus och sedan utomhus på testbana. På testbanan bedöms hundens reaktioner vid hälsning, hantering, lek, separation, aktivitet, hot och skott. Dessutom ingår test av lydnadsmoment som hälsning, passager (människor/hundar), stanna kvar (sitt/ligg) samt inkallning och avkoppling. I första hand är det hunden som bedöms, men även kontakten och samspelet mellan hundägaren och hunden.

Anledningen är att i möjligaste mån hjälpa hundägaren att få en beskrivning och bedömning av hundens egenskaper och reaktioner i olika situationer i förhållande till de krav som ställs på en assistanshund.

Lämplighetstestet genomförs tidigast när hunden fyllt ett år, men många hundar behöver mer tid för mognad. Om ekipaget godkänns tilldelas en SoS-instruktör som startar utbildningen med en introduktion i hemmiljö och i offentlig miljö.

Lämplighetstest genomförs omkring fyra gånger per år.

Blankett för veterinärbesiktning inför LT

För mer information kontakta SoS kansli.

LT 2011 006_100ppi

 © SoS