ADEu ackreditering


Svenska Service- och Signalhundsförbundet genomgick och godkändes vid ackreditering 2008 och 2014.

Läs om vad ADIs uppdrag innebär (svensk version) → ADI broschyr översatt

Läs om vad ADIs uppdrag innebär (engelsk version) → ADI Accreditation Brochure-Leaflet 2014