Funktionshinder – inget hinder i hundägandet 2003

Logga – ArvsfondenProjektet, även kallat ”Informationsprojektet”, genomfördes 2003 genom medel från Arvsfonden. Genom detta spreds information om service- och signalhundar till bland andra Försäkringskassan, SJ, flygbolag, företag och hundklubbar.

En video med samma namn producerades där man visade att funktionsnedsättning inte behöver utgöra ett hinder vid hundägande. Tvärtom kan hundägandet breddas genom att hunden utbildas till en hjälp i vardagen.