Människans bästa vän är hunden 2003–2004

regionskane_logga

Projektet Människans bästa vän är hunden – om service- och signalhundar för personer med funktionshinder beställdes 2003 av Region Skåne och utbildningen genomfördes i Svenska Service- och Signalhundsförbundets regi.

Syftet var att låta personer med funktionshinder tillsammans med sina hundar pröva utbildningen till service- och signalhundar utifrån sina olika formulerade behov och att dokumentera resultatet.

Rapport från projektet (Bulletiner nr 1/2005) 

Författare
tekn lic Björn Harryson, Lund 2005

Habilitering & Hjälpmedel
FoU-enheten
Region Skåne

ISBN 91-7261-047-6

Servicehunden Maxi och matte © SoS Yrsa Franzén Görnerup