Utbildningsstipendier och fonder

Filip Söderhielms minnesfond för livsglädje
– för utbildning av diabeteshundar

Du som är tonåring upp till 30-årsåldern och har diabetes och vill utbilda din hund till assistanshund har möjlighet att ansöka om stipendium för finansiering av en ettårig utbildning.

Svenska Service- och Signalhundsförbundet ansvarar för utbildningen där en specialutbildad instruktör tränar dig och din hund regelbundet under ett år i hemmiljö. Hunden måste vara frisk, 1–3 år och av SoS bedömas som lämplig.

Välkommen med din stipendieansökan så snart som möjligt. Uppge namn, ålder, adress och telefonnummer, och är du omyndig måste du uppge även målsmans uppgifter. Ange även din ansvarige läkare/sjukhus och diabetessköterskas namn och telefonnummer samt en personbeskrivning och motivering varför du behöver och önskar ett stipendium för dig och din hund.

Vid förfrågan måste du kunna styrka att du inte själv kan finansiera utbildningen.

Stipendieansökan sänds till cajsa.soderhielm@gmail.com. För info ring 0702-14 12 41.

 

Andra fonder och stiftelser i urval

 

Doktor Felix Neuberghs stiftelse
Bidrag till behövande sjuka och handikappade i Sverige

Carl Jönssons understödsstiftelse II
Behövande handikappade av alla åldrar.

Föreningen FVO
Bidrag till personer med låg inkomst, främst till ensamstående föräldrar, långtidssjuka och ålderspensionärer.

Helge Ax:son Johnsons stiftelse
Välgörenhet.

Linnéa och Josef Carlssons stiftelse
Ekonomiskt stöd till utbildning av handikappade barn eller ungdomar, företrädesvis med CP.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen
Bidrag till enskilda personer med rörelsehinder.

Stiftelsen Alexander Dickson’s Donations Fond
Bidrag till ekonomiskt behövande barn med funktionsnedsättning eller personer med kostnader för sjukdom som inte samhället ersätter.

Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne
Bidrag åt enskilda personer för specificerade ändamål.

Stiftelsen Henning & Greta Anderssons minne
Bidrag till personer som drabbats av långvariga och svåra sjukdomar eller invaliditet.

Stiftelsen Kungliga Patriotiska Sällskapets understödsfond
Bidrag till behövande.

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond
Stöd till barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättning.

Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering
Bidrag till vissa verksamheter för rörelsehindrade, döva, hörsel- och synskadade.

Stiftelsen Tysta Skolan
Stödjer habiliterande och rehabiliterade verksamheter för döva och hörselskadade samt audiologisk forskning.

Ulrika Eklunds Stiftelse
Bidrag till personer som lider av MS eller diabetes.

Wilhelm och Martina Lundgrens stiftelser
Bidrag till behövande privatpersoner, t.ex. sjuka, gamla och handikappade.

Änggårdsstiftelsen
Bidrag för studier, arbetsmöjligheter, boendeförhållande och rekreation för fysiskt funktionsnedsatta enskilda personer, särskilt rörelsehindrade.