SMART hundutbildning 2018–2021

SMART_loggan_text_100ppi

 

Varför SMART?

Ett stort behov

Vi vet av mer än tjugo års erfarenhet att hund tillför stora fördelar och positiva effekter för personer med funktionsnedsättning.

Dessutom visar forskning följande vinster av hundägande:

 • Tydliga rutiner
 • Vara behövd
 • Mer fysisk aktivitet utomhus
 • Beröring, som frisätter välbefinnandehormoner
 • Ökar mängden leenden vid möten med främmande personer

Men detta förutsätter att man får möjlighet att utveckla sin hund och sitt hundägande, vilket inte är enkelt då det inte finns någon naturlig plats få hämta kunskap hur man kan träna hund då man har funktionsnedsättning.

Under två år har SoS haft förträning för blivande assistanshundar i väntan på att hundarna skulle bli gamla nog att kunna göra de hälsokontroller och lämplighetstester som krävs inför utbildning till certifierad assistanshund. Det visade sig då att hundarna började göra stor skillnad i vardagen trots att träningen bara skedde i hemmet och i närmiljön.

Plötsligt kunde den unga hunden användas för att motivera det lilla barnet med Downs syndrom och autism att borsta tänderna och sätta på sig regnkläderna eftersom man gjorde detsamma med hunden. Likaså kunde föräldrarna se att barnet började kopiera saker man gjorde med barnet och hunden i leken med sina gosedjur vilket inte hänt tidigare.

En kvinna med Asberger och panikångest fick hjälp att träna ”bara vara” med sin valp och ta hjälp av närheten av hunden i jobbiga situationer genom att ha ögonkontakt med hunden eller att ha den i famnen. En dröm som hon hade var att kunna laga mat till sin familj, något som de flesta av oss tycker är enkelt och helt naturligt, men som för henne var helt omöjligt. Hon hade inte gjort detta på flera år, men med hjälp av träningen med hunden som fick sitta bredvid henne på en stol kunde hon koka sin första kopp kaffe. Idag både bakar och lagar hon mat med stödet av hunden. Hund och matte har kunnat gå vidare till utbildningen till certifierad assistanshund.

En annan kvinna, som blivit döv i vuxen ålder på grund av en hjärntumör, kunde börja ta hjälp av sin hund eftersom hon inte hörde när hon tappade sina nycklar. Tack vare den tidiga apporteringsträningen plockade hunden upp nycklarna direkt. Tyvärr visade just sig denna hund vara alltför försiktig för att bli en certifierad hund, men den fortsätter att hjälpa sin matte i vardagen – precis som SMART-utbildningen kommer att hjälpa fler till en lättare vardag.

Många studier visar på vinster av olika typer av tjänstehundar som assistanshundar och terapihundar:

 • Markerar lågt blodsocker för personen med diabetes
 • Plockar upp telefonen som personen med rörelsehinder tappade
 • Påvisar att kastrullen är på väg att koka torr på spisen för personen med hörselskada
 • Förvarnar innan anfall så personen med epilepsi kan sätta sig i trygghet
 • Påminner när personen skall ta sin medicin
 • Motiverar vid mindre, lätta rörelser
 • Ger respons på känslor och beteende
 • Fungerar lugnande i besvärliga situationer

Mycket av detta kan även en vanlig hund göra i hemmet, om hundägaren fått utbildning i hur man tränar i vardagen.

Med rätt utbildning skulle stora fördelar i det dagliga tillföras exempelvis en familj med ett barn med en funktionsnedsättning, om föräldrarna fått lära sig hur de utvecklar relationen mellan barn och hund.

 

Ett treårigt projekt bekostat av Arvsfonden Logga – Arvsfonden

Syftet med projektet är att skapa en individanpassad hundutbildning för personer med funktionsnedsättning och familjer vars barn har en funktionsnedsättning. Utbildningen ska individanpassas utifrån situationen i hemmet och utifrån personernas särskilda behov. På detta vis blir utbildningen tillgänglig för dem som annars stängs ute från annan hundverksamhet.

Målet med projektet är att ta fram en utbildningsmetod och ett förhållningssätt som ger möjlighet för varje enskild person med funktionsnedsättning att sätta sina egna mål i vad hunden ska lära sig och vad den ska kunna hjälpa till med i hemmet. Allt för att öka oberoende och frihet.

Utbildningen innebär dock inte att hunden blir en certifierad assistanshund. I SMART görs inga tester, varken före, under eller efter utbildningen, och varken tjänstetäcken eller certifikat delas inte ut. Däremot får man ett diplom efter genomförd utbildning.

Metoden man utgår ifrån ger möjlighet till både struktur, tidsplan och realistiska och mätbara mål. Detta kommer att genomsyra utbildningsplanen och arbetet inom projektet.

S = Specifikt

M = Mätbart

A = Accepterat

R = Realistiskt

T = Tidsbestämt

 

De viktigaste aktiviteterna i SMART-projektet

 1. Skapa en utbildning som passar  oavsett funktionsnedsättning och som underlättar och förändrar vardagen i hemmet
 2. Skapa ett starkt nätverk för hundintresserade personer med funktionsnedsättning där man kan dela erfarenheter och kunskap
 3. Metod för att knyta kontakter oavsett funktionsnedsättning och bostadsort
 4. Årlig utbildning av 20 personer med funktionsnedsättning i SMART
 5. Handledarutbildning för personer med funktionsnedsättning som har stor erfarenhet av assistanshundar
 6. Fortbildning av SoS instruktörer i SMART-metoden
 7. Skriva en bok om SMART – om hur man kan få en smartare vardag med hjälp av hunden

 

Ansökan om deltagande i SMART – krav och hur

Person eller familj med barn med funktionsnedsättning som vill delta med sin hund ska

 1. vara medlem i Svenska Service- och Signalhundsförbundet
 2. ha en positiv hund i åldern 4 månader till 7 år. Rasen spelar ingen roll.
 3. kunna ge några exempel på hur hunden skulle kunna hjälpa till i hemmet, i vardagen och utifrån funktionsnedsättningen hos personen/familjen.
 4. vara villig att träna i korta dagliga pass i hemmet mellan månadsträffarna med instruktör/handledare. Utbildningen handlar inte om att lösa hundproblem utan om att få en enklare vardag tack vare hunden
 5. vara villig att följa SMART-metoden och använda det material som ingår
 6. vara villig att efter utbildningen hjälpa till att utvärdera upplägg och innehåll

 

Kontakta SMART kansli

Telefon 0709–743739
Öppettider ons–fre kl. 12–14

 

Ansökningsblankett för dig som är förare i SoS och vill bli handledare. Ladda ner och skriv ut.

 

Ansvarig projektledare – Yrsa Franzén Görnerup
Kansli – Marina Lindberg
Ekonomi- och personalansvarig – Ing-Britt Fogelberg