Krav på hund och förare

Hunden

En blivande assistanshund ska både under utbildning och efter avklarad examen kunna följa med sin husse eller matte till allehanda miljöer och där klara att utföra sitt arbete väl. Detta ställer stora krav på såväl hundens fysiska som psykiska förmåga och det är inte alla hundar som passar för yrket.

Hälsokrav oavsett ras
 • Hunden ska vara höftledsröntgad, med gradering A eller B. Särskild prövning för C.
 • Resultatet på armbågsröntgen ska vara UA. Särskild prövning för grad 1.
 • Hunden ska vara undersökt för eventuella rasbundna sjukdomar som ingår i Svenska Kennelklubbens (SKK) rasprogram. Resultaten ska vara utan anmärkning.
 • Hunden ska vara id-märkt enligt lagen om registrering av hundar.
Viktiga egenskaper hos den blivande assistanshunden
 • Hunden måste ha en vilja att lära nytt
  Utbildningen kräver att hunden tycker det är roligt samarbeta och att lära sig saker. Eftersom träningen är belöningsbaserad och endast positiva metoder används upprätthålls arbetsglädjen genom hela hundens liv. Träningen är heller inte klar för att man klarat examen eftersom livet utvecklas.
 • Hunden ska vara positiv till människor
  Under hundens utbildning kommer den att utsättas för nyfikna människor. Och trots att folk inte ska, kommer de ibland att klappa din hund. De mest oanade situationer med okända människor kan uppstå, ett barn som ramlar precis vid hunden etc. Detta kommer hunden att tränas för att klara utan problem. Men det kräver att hunden är positiv till människor från början.
 • Hunden ska klara nya miljöer utan rädsla
  Eftersom hunden ska arbeta med sin husse eller matte i allehanda miljöer i framtiden måste den kunna hantera ”nyheter” utan att bli rädd eller stressad. Hunden måste bland annat klara av höga ljud, rörig miljö, människor som beter sig underligt och att gå på olika underlag eftersom den annars inte kan utföra sitt arbete på bästa sätt.
 • Hunden behöver ha ett gott självförtroende
  En bra och stabil grund underlättar för en assistanshund som måste kunna hantera sin omvärld och lösa problem på egen hand. En av dess uppgifter är ju att kunna hämta hjälp då husse eller matte behöver det. Detta ställer krav på gott självförtroende och trygghet. Under hundens utbildning jobbar man vidare för att utveckla hundens självkänsla.
 • Hunden ska (spontant) kunna koppla av under korta stunder
  Ett moment som brukar ta lång tid att lära assistanshunden är spontan avkoppling i alla lägen. Här brukar krävas en hel del tålamod av föraren och support av instruktören. En hund som inte kan koppla av även om det är stökigt runt omkring orkar inte arbeta. Därför är det en stor fördel om hunden kan koppla av.
 • Hund och matte/husse ska ha ett starkt band
  Kontakten och bandet mellan förare och hund måste finnas redan innan utbildningen startar. Det blir den grund som instruktören bygger samarbetet på tillsammans med hundens vilja att samarbeta. Det är en utbildning över lång tid, där hunden ska följa med nästan överallt och då måste samarbetet fungera. Målet är att hunden efter genomgången utbildning skall vara lyhörd för ägarens agerande, hålla kontakt och svara på ägarens kommandon och signaler.
 • Hunden måste kunna vistas bland andra hundar
  Redan på lämplighetstest LT och inprovning testas att hunden fungerar i närheten av andra hundar. Den får inte visa aggressivitet eller rädsla. Den utbildade hunden ska så småningom kunna hjälpa sin förare i alla möjliga situationer, trots hundmöten oavsett hur dessa ser ut.

Föraren

Eftersom hund och husse/matte ska genomgå en lång utbildning och sedan arbeta tillsammans under lång tid, där hunden ska följa med nästan överallt, måste de naturligtvis fungera bra tillsammans.

 • Krav att föraren har en dokumenterad funktionsnedsättning
 • Har ett genuint hundintresse
 • Har behov i vardagen som hunden kan underlätta
 • Vara villig att under utbildningen träna dagligen under korta stunder
 • Träffa instruktören omkring varannan vecka för support och följa uppgjord träningsplan
 • Föra träningsdagbok eller på annat sätt dokumentera träningen under utbildningen
Viktiga egenskaper hos den blivande assistanshundsföraren
 • En stor vilja att lära sig mycket om hundar
  Utbildningen av en assistanshund är lång och det kräver att man som förare tycker det är roligt att lära sig mer om hundar och hundens inlärning. När utbildningsåret har gått och hunden klarat sin examen måste man upprätthålla det hunden en gång lärt sig. Förhoppningsvis hittar man också nya roliga uppdrag till hunden i framtiden.
 • En stor vilja att arbeta med sin hund utifrån positiv träning
  Det innebär bland annat träning baserad på belöningar och utan fokus på korrigeringar. SoS träning bygger på att belöna/förstärka hunden när den gör rätt. Tack vare denna inlärningsmetod  blir resultatet en hund som vill göra rätt och som spontant gör det föraren behöver även när föraren inte kan ge kommando, till exempel vid en krissituation. Som förare måste du använda detta arbetssätt både vid momentinlärning och i din och hundens vardag.
 • En stor vilja och möjlighet att arbeta med sin hund
  Det är husse/matte som tillsammans med en instruktör utbildar sin hund till assistanshund. Detta kräver att man dagligen har möjlighet, tid och vilja att träna sin hund. Förutom den tid som hunden behöver dagligen i form av fysisk och psykisk aktivering för att må bra, behövs en stunds daglig träning av assistanshundsmomenten. Från inprovningen och i minst två år framåt kommer mycket tid få läggas på hundaktiviteter.
 • Vilja att ha med sig hunden som en hjälp i vardagen
  Själva syftet med en assistanshund är att den ska kunna följa med och hjälpa matte eller husse i de flesta situationer. För att hunden ska kunna lära sig detta och för att kunskapen ska upprätthållas måste hunden vara med så mycket som möjligt. Under såväl utbildning som efter avklarad examen ska hunden följa med ofta och tränas/arbeta i alla de miljöer som husse/matte kommer att vistas i. Detta gäller även hemma; att använda hunden både som sin högra hand och som den kompis hunden ju är. Ju mer tid hund och förare tillbringar tillsammans desto bättre kontakt och desto bättre fungerar assistanshundsuppdraget.
 • Förare och hund ska fungera väl tillsammans

  Som assistanshundsförare måste man ha eller vara beredd att skaffa sig goda kunskaper om hundars behov i allmänhet och den egna hundens behov i synnerhet. Man ska vara uppmärksam på sin hunds psykiska och fysiska välbefinnande och agera på ett sätt som stödjer hunden, såväl i arbete som på fritiden.
 • Följa reglerna
  Föraren måste följa de dokument och regler som styr inom SoS som föraravtal, sekretessavtal och stadgar.