På lika villkor 2006–2008

Arvsfonden beviljade medel till projektet På lika villkor (2006–2008). Projektet gick ut på att kartlägga tillgängligheten för assistanshundsekipagen i Sverige. SoS kunde därmed ta fram informationsmaterial i form av en broschyr och en speciell tillgänglighetsdekal som förare och instruktörer spred i butiker, varuhus, restauranger och på företag runtom i landet. Resultatet blev oväntat positivt – så många som 92 procent av dem som tillfrågades sade sig vara positiva till att välkomna service- och signalhundar i sin verksamhet, vilket var både överraskande och mycket glädjande.

Informationsfilmen ”På lika villkor”, som togs fram under projekttiden, visas vid föredrag, föreläsningar och mässor runtom i landet. Den belyser SoS verksamhet, men speglar framför allt tillgängligheten.

Även efter projekttiden har SoS fortsatt arbetet med att öka tillgängligheten för assistanshundsekipagen – ett arbete som aldrig tar slut. Alla förare får informationsmaterial att sprida i sitt närområde vilket bidrar till att kontinuerligt öka tillgängligheten i Sverige.

Tillgänglighetsdekal © SoS