Bli medlem

  • Huvudmedlem betalar 375 kronor per år.
  • Stödmedlem betalar 225 kr per år.
  • Familjemedlemmar boende på samma adress betalar 75 kr extra per person och år.

Som medlem får du SoS medlemstidning per mejl och möjlighet att delta på träffar, läger och årsmöte.

Bankgiro 138-8057
Plusgiro 41 97 83-6
Swish 123 288 68 02

Ange ”Medlem 2023” samt ditt namn och mejladress i meddelanderutan. Mejla dessutom dina adressuppgifter till kansli@soshund.se.

 

Direktöverföring av den årliga medlemsavgiften till SoS bankkonto

  • Kontakta din bank och begär överföring från ditt konto till SoS konto på Swedbank 8304-8 123 008 488-9.
  • Meddela vilket datum överföringen ska ske och vilken summa som skall dras (se ovan). Betalas en gång per kalenderår.
  • Ange ditt namn och att överföringen gäller SoS medlemsavgift.
  • Meddela kassör Ing-Britt Fogelberg per mejl ingfog@soshund.se eller sms 0706-631112 när du fått klartecken från banken.

 

Servicehunden Villy säger tusen tack!Skänk en slant! © SoS Åsa Olsson