EPI-projektet 2007–2011

”Servicehundars betydelse för ungdomar med epilepsi”, eller EPI-projektet, var ett samarbetsprojekt mellan Svenska Service- och Signalhundsförbundet samt Svenska Epilepsiförbundets ungdomssektion och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden först under två år, med start 2007. Ett tredje år godkändes och avslutades officiellt i december 2010 men fick dispens för redovisning och utbildning av instruktörer till slutet av 2011.

Studien utfördes av fil dr Karin Paulsson, projektledare, psykolog och handikappforskare och socionom Kerstin Jonsson, SoS-instruktör och hundpsykolog. De fyra ungdomar som ingick i projektet genomgick alla examen och fick sina hundar godkända som epilepsihundar.

Intresset var stort i media, bland annat i Rapport och ”Fråga doktorn”, radioreportage, tidningar och tidskrifter.

Projektet resulterade i två skriftliga rapporter: ”Adam och hans epilepsihund” (slutsåld) och hela projektrapporten ”Epilepsihundar och livskvalitet” som går att beställa från SoS kansli. Dessutom finns en film från utbildningen av Sveriges första epilepsihundar.