Medicinskt alarmerande hund

Foto: uppmärksam diabeteshund

Uppmärksam diabeteshund

Medicinskt alarmerande hundar – diabeteshundar, epilepsihundar och narkolepsihundar – varnar och/eller reagerar på ägarens förändrade hälsotillstånd.