Medicinskt alarmerande hund

Foto: uppmärksam diabeteshund

Uppmärksam diabeteshund

En medicinskt alarmerande hund för diabetes, epilepsi, narkolepsi eller Addisons sjukdom varnar och/eller reagerar på ägarens förändrade hälsotillstånd.

Diabeteshunden tränas att markera då förarens blodsocker ligger för lågt eller för högt. Den tränas även att vid behov hämta blodsockermätare och mat samt att larma vid en eventuell krissituation.

Epilepsihunden varnar inför ett annalkande anfall och hämtar medicin så att anfallet eventuellt kan hävas. Dessutom påminner den föraren om att lägga sig ner för att undvika skador. När anfallet väl brutit ut kan hunden antingen larma personer i omgivningen eller aktivera ett mobilt trygghetslarm i tjänstetäcket.

I offentliga sammanhang bär servicehunden ett gult täcke med id-kort som visar att den är i tjänst. Den får då följa med i de flesta offentliga lokaler där det normalt råder hundförbud. Hemma utför hunden sysslorna utan sitt täcke.

Tänk på att aldrig störa en hund med tjänstetäcke eller sele, den arbetar! Om hunden tappar fokus kan förarens säkerhet äventyras.