Ett samlingsbegrepp

Assistanshund är ett samlingsbegrepp för servicehundar, signalhundar och medicinskt alarmerande hundar, såsom diabeteshundar och epilepsihundar, samt ledarhundar i Sverige.

En assistanshund är en hund som används som hjälpmedel av en enskild person med sjukdom eller funktionsnedsättning. Den arbetar i vardagen tillsammans med och för sin ägare, till skillnad från till exempel vård- och terapihundar. När hunden är i tjänst i offentlig miljö bär den ett tjänstetäcke eller sele med id-kort och den har då tillträde till de flesta offentliga lokaler där hundförbud normalt råder.

Tänk på att aldrig störa en hund med tjänstetäcke eller sele, den arbetar! Om hunden tappar fokus kan förarens säkerhet äventyras.