Bli medlem

  • Förare och instruktörer i Svenska Service- och Signalhundsförbundet betalar 350 kronor per år.
  • Stödmedlem betalar 200 kr per år.
  • Familjemedlemmar boende på samma adress betalar 75 kr extra per person och år.

Som medlem får du medlemstidningen och möjlighet att delta på träffar, läger och årsmöte.

Bankgiro 138-8057
Plusgiro 41 97 83-6
Swish 123 288 68 02

Ange ”Medlem 2020” samt ditt namn och mejladress i meddelanderutan. Mejla dessutom dina adressuppgifter till kansli@soshund.se.

 

Direktöverföring av den årliga medlemsavgiften till SoS bankkonto

  • Kontakta din bank och begär överföring från ditt konto till SoS konto på Swedbank 8304-8 123 008 488-9.
  • Meddela vilket datum överföringen ska ske och vilken summa som skall dras (se ovan). Betalas en gång per kalenderår.
  • Ange ditt namn och att överföringen gäller SoS medlemsavgift.
  • Meddela kassör Ing-Britt Fogelberg per mejl ingfog@soshund.se eller sms 0706-631112 när du fått klartecken från banken.

 

Servicehunden Villy säger tusen tack!Skänk en slant! © SoS Åsa Olsson