Undantag i landets kommunstadgor

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

I många, men inte alla, av landets kommuner står assistanshundar inskrivna i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Detta kan innebära att hundarna till exempel inte behöver vara kopplade inom vissa områden, att de får vistas och bada på allmänna badplatser och att föraren inte behöver plocka upp efter sin hund.

De allmänna lokala ordningsföreskrifterna är ganska lika i kommunerna men en viss variation kan dock förekomma.

Se lista över kommunernas ställningstagande >

servicehund i sportbutikServicehunden Villy på Stadium © SoS Yrsa Franzén Görnerup