Kostnadskalkyl för utbildning

Obligatoriska tester och kurser

(Lön instruktör inkl sociala avgifter 329 kr/tim)

  • Lämplighetstest 1 650 kr
  • Förarutbildning 4 800 kr
  • Hyra rött utbildningstäcke 1 000 kr
  • Hyra gult tjänstetäcke 800 kr
  • Examen 3 000 kr

Summa fasta kostnader (inkl 25% administration) 11 250 kr

 

Instruktörstid i team med ett ekipage

(Lön instruktör inkl sociala avgifter 394 kr/tim)

Kostnader

  • Instruktörens tid i utbildningen (i genomsnitt 50 tim) ≈ 19 700 kr
  • Resor instruktör 18.50 kr/mil ca 10 000 kr
  • Administration 25% 7 425 kr

Obs! Om resan överstiger 7 mil enkel väg till ekipaget tillkommer ersättning till instruktör med 221 kr/tim inkl sociala avgifter.

Summa rörliga kostnader ca 37 125 kr

 

TOTALSUMMA ca 48 000 kr