SMART hundutbildning 2018–2021

Ett treårigt projekt bekostat av Arvsfonden

Syftet med projektet är att skapa en individanpassad hundutbildning för personer med funktionsnedsättning och familjer vars barn har en funktionsnedsättning. Utbildningen ska individanpassas utifrån situationen i hemmet och utifrån personernas särskilda behov. På detta vis blir utbildningen tillgänglig för dem som annars stängs ute från annan hundverksamhet.

Målet med projektet är att ta fram en utbildningsmetod och ett förhållningssätt som ger möjlighet för varje enskild person med funktionsnedsättning att sätta sina egna mål i vad hunden ska lära sig och vad den ska kunna hjälpa till med i hemmet. Allt för att öka oberoende och frihet.

Utbildningen innebär dock inte att hunden blir en certifierad assistanshund. I SMART görs inga tester, varken före, under eller efter utbildningen och tjänstetäcken eller certifikat delas inte ut. Däremot får man ett diplom efter genomförd utbildning.

Metoden man utgår ifrån ger möjlighet till både struktur, tidsplan och realistiska och mätbara mål. Detta kommer att genomsyra utbildningsplanen och arbetet inom projektet.

S = Specifikt

M = Mätbart

A = Accepterat

R = Realistiskt

T = Tidsbestämt

 

De viktigaste aktiviteterna i SMART-projektet
  1. Skapa en utbildning som passar  oavsett funktionsnedsättning och som underlättar och förändrar vardagen i hemmet
  2. Skapa ett starkt nätverk för hundintresserade personer med funktionsnedsättning där man kan dela erfarenheter och kunskap
  3. Metod för att knyta kontakter oavsett funktionsnedsättning och bostadsort
  4. Årlig utbildning av 20 personer med funktionsnedsättning i SMART
  5. Handledarutbildning för personer med funktionsnedsättning som har stor erfarenhet av assistanshundar
  6. Fortbildning av SoS instruktörer i SMART-meroden
  7. Skriva en bok om SMART – om hur man kan få en smartare vardag med hjälp av hunden