Styrelse och kommittéer 2017–2018

Styrelse

styrelsen@soshund.se

 

XX: Åsa OlssonOrdförande

Åsa Olsson, förare

Malmö

0736-12 75 20

asa.olsson@soshund.se

Vice ordförande

Ulf Månsson, förare

Falsterbo

0709-56 46 56

ulf.mansson@soshund.se

 

 

Kassör

Ing-Britt Fogelberg, instruktör

Sollebrunn

0322-406 13

ingfog@soshund.se

DSC_0252_just2_beskLedamot

Yrsa Franzén Görnerup, instruktör

Södra Sandby

046-25 77 12

yrsa.franzen-gornerup@soshund.se

 

 

anders_eriksson_IMG_5644_liten_100ppiLedamot

Anders Eriksson, förare

Almunge

0708-42 47 78

anders.eriksson@soshund.se

Jessica JönssonSuppleant

Jessica Jönsson, förare

Veberöd

046-20 93 21

jessica.jonsson@soshund.se

 

 

Suppleant

Annika Hansson, förare

Björketorp

0708-88 95 35

annika.hansson@soshund.se

 

 

Suppleant

Marita Nardi-Dei, instruktör

Vallda

0739-528662

marita.nardi-dei@soshund.se

 

 

Revisor

Carina Fridberg

Guide Revision AB

Revisorsuppleant

Håkan Mattsson

Guide Revision AB

 

 

Valberedning
Lasse Pantzar, sammankallande

0301-312 41

Maj-Karin Hellström

 


 

Kommittéer

 

Förarkommitté

Förarkommittén stödjer assistanshundsförarna både under och efter utbildningen. Kommittén arbetar fortlöpande med frågor som rör hundarnas tillgänglighet och förarnas rättigheter i samhället.

Anders Eriksson (sammankallande), förare
anders.eriksson@soshund.se

Annica Hansson, förare
Ann-Louise Andersson, förare
Cecilia Edberg, förare
Nina Nyberg, förare

 

Utbildningskommitté

Utbildningskommittén anordnar gruppträningar och organiserar och samordnar utbildningar och prover av olika slag, som inprovningar, examinationer och årsprov. Kommittén arbetar fram och förbättrar utbildningsmaterial och fungerar som kontaktlänk i utbildningsfrågor mellan förare och instruktörer.

Roffe Blom (sammankallande), instruktör
roffe@hundiq.se

Anki Celander, förare och instruktör
Elin Dahlin, instruktör
Annette Kjellén, instruktör

 

Instruktörskommitté

Instruktörskommittén stödjer instruktörerna i deras arbete. Kommittén organiserar instruktörsutbildningen och uppdaterar kontinuerligt utbildningsmaterialet. Dessutom tilldelar man instruktörer till nya ekipage.

Ing-Britt Fogelberg (sammankallande), instruktör
ing-britt.fogelberg@soshund.se
Helena Högberg-Holm, instruktör

 

PR/sponsorkommitté

PR- och Sponsorkommittén bevakar massmedia och producerar och sprider information om SoS. Kommittén arbetar gentemot olika sponsorer och deltar i arbetet med webbsidan och tidningen.

Jessica Jönsson (sammankallande), förare
jessica.jonsson@soshund.se 

Anders Eriksson, förare
Pernilla Nilsson, förare
Henrik Pedersen, förare

 

Arbetsgrupp för tillgänglighet

Ing-Britt Fogelberg (sammankallande), instruktör
ing-britt.fogelberg@soshund.se

Anders Eriksson, förare
Alex Fleming, förare
Åsa Olsson, förare