Styrelse och kommittéer 2019–2020

Styrelse

styrelsen@soshund.se

 

Ordförande

Ulf Månsson, förare

Falsterbo

0709-56 46 56

ulf.mansson@soshund.se

XX: Åsa OlssonVice ordförande

Åsa Olsson, förare

Malmö

0736-12 75 20

asa.olsson@soshund.se

 

 

Kassör

Ing-Britt Fogelberg, instruktör

Sollebrunn

0706-631112

ingfog@soshund.se

Ledamot

Karina M. Nielsen, instruktör

Svalöv

0760-28 42 51

karina.m.nielsen@soshund.se

 

 

DSC_0252_just2_beskLedamot

Yrsa Franzén Görnerup, instruktör

Södra Sandby

046-25 77 12

yrsa.franzen-gornerup@soshund.se

Suppleant

Eva Christiansson, förare

Malmö

0703-742323

eva.christiansson@soshund.se

 

 

Suppleant

Lena Gamziukas, förare

Kungsbacka

0735-154453

lena.gamziukas@soshund.se

Jessica JönssonSuppleant

Jessica Jönsson, förare

Veberöd

046-20 93 21

jessica.jonsson@soshund.se

 

 

 


 

Revisor

Carina Fridberg Guide Revision AB

Revisorsuppleant

Håkan Mattsson Guide Revision AB

 

 

Valberedning

Lasse Pantzar, sammankallande
0301-312 41

Maj-Karin Hellström
Marina Lindberg

 


 

Kommittéer

 

Förarkommitté

Förarkommittén stödjer assistanshundsförarna både under och efter utbildningen. Kommittén arbetar fortlöpande med frågor som rör hundarnas tillgänglighet och förarnas rättigheter i samhället.

Lena Gamziukas (sammankallande), förare
lena.gamziukas@soshund.se

Cecilia Edberg, förare
Annica Hansson, förare
Nina Nyberg, förare

 

Utbildningskommitté

Utbildningskommittén anordnar gruppträningar och organiserar och samordnar utbildningar och prover av olika slag, som inprovningar, examinationer och årsprov. Kommittén arbetar fram och förbättrar utbildningsmaterial och fungerar som kontaktlänk i utbildningsfrågor mellan förare och instruktörer.

Anki Celander, förare och instruktör
Louise Guthe, förare
Karin Nyméri, förare

 

Instruktörskommitté

Instruktörskommittén stödjer instruktörerna i deras arbete. Kommittén organiserar instruktörsutbildningen och uppdaterar kontinuerligt utbildningsmaterialet. Dessutom tilldelar man instruktörer till nya ekipage.

Ing-Britt Fogelberg (sammankallande), instruktör
ing-britt.fogelberg@soshund.se

Helena Högberg-Holm, instruktör
Karina M. Nielsen, instruktör

 

PR/sponsorkommitté

PR- och Sponsorkommittén bevakar massmedia och producerar och sprider information om SoS. Kommittén arbetar gentemot olika sponsorer och deltar i arbetet med webbsidan och tidningen.

Jessica Jönsson (sammankallande), förare
jessica.jonsson@soshund.se

Pernilla Nilsson, förare
Henrik Pedersen, förare
Vakant

 

Arbetsgrupp för tillgänglighet

Ing-Britt Fogelberg (sammankallande), instruktör
ing-britt.fogelberg@soshund.se

Karin Ekdahl, förare
Lena Gamziukas, förare
Åsa Olsson, förare