Styrelse och kommittéer 2018–2019

Styrelse

styrelsen@soshund.se

 

XX: Åsa OlssonOrdförande

Åsa Olsson, förare

Malmö

0736-12 75 20

asa.olsson@soshund.se

Vice ordförande

Ulf Månsson, förare

Falsterbo

0709-56 46 56

ulf.mansson@soshund.se

 

 

Kassör

Ing-Britt Fogelberg, instruktör

Sollebrunn

0322-406 13

ingfog@soshund.se

DSC_0252_just2_beskLedamot

Yrsa Franzén Görnerup, instruktör

Södra Sandby

046-25 77 12

yrsa.franzen-gornerup@soshund.se

 

 

Jessica JönssonSuppleant

Jessica Jönsson, förare

Veberöd

046-20 93 21

jessica.jonsson@soshund.se

Suppleant

Annika Hansson, förare

Björketorp

0708-88 95 35

annika.hansson@soshund.se

 

 

Suppleant

Karina M. Nielsen, instruktör

Svalöv

0760-28 42 51

kmn@anizooma.com

 

 


 

Revisor

Carina Fridberg Guide Revision AB

Revisorsuppleant

Håkan Mattsson Guide Revision AB

 

 

Valberedning

Lasse Pantzar, sammankallande
0301-312 41

Maj-Karin Hellström
Marina Lindberg

 


 

Kommittéer

 

Förarkommitté

Förarkommittén stödjer assistanshundsförarna både under och efter utbildningen. Kommittén arbetar fortlöpande med frågor som rör hundarnas tillgänglighet och förarnas rättigheter i samhället.

Annica Hansson (sammankallande), förare
fiffibra@hotmail.com

Cecilia Edberg, förare
Lena Gamziukas, förare
Nina Nyberg, förare

 

Utbildningskommitté

Utbildningskommittén anordnar gruppträningar och organiserar och samordnar utbildningar och prover av olika slag, som inprovningar, examinationer och årsprov. Kommittén arbetar fram och förbättrar utbildningsmaterial och fungerar som kontaktlänk i utbildningsfrågor mellan förare och instruktörer.

Anette Kjellén (sammankallande), instruktör
anettekjellen@hotmail.com

Anki Celander, förare och instruktör
Elin Dahlin, instruktör

 

Instruktörskommitté

Instruktörskommittén stödjer instruktörerna i deras arbete. Kommittén organiserar instruktörsutbildningen och uppdaterar kontinuerligt utbildningsmaterialet. Dessutom tilldelar man instruktörer till nya ekipage.

Ing-Britt Fogelberg (sammankallande), instruktör
ing-britt.fogelberg@soshund.se

Helena Högberg-Holm, instruktör
Karina M. Nielsen, instruktör

 

PR/sponsorkommitté

PR- och Sponsorkommittén bevakar massmedia och producerar och sprider information om SoS. Kommittén arbetar gentemot olika sponsorer och deltar i arbetet med webbsidan och tidningen.

Jessica Jönsson (sammankallande), förare
jessica.jonsson@soshund.se

Pernilla Nilsson, förare
Henrik Pedersen, förare
Vakant

 

Arbetsgrupp för tillgänglighet

Ing-Britt Fogelberg (sammankallande), instruktör
ing-britt.fogelberg@soshund.se

Alex Fleming, förare
Åsa Olsson, förare
Vakant