Styrelse och kommittéer 2022

Styrelse

styrelsen@soshund.se

 

Ordförande

Ulf Månsson, förare

Falsterbo

0709-56 46 56

ulf.mansson@soshund.se

 

 

Vice ordförande

Eva Christiansson, förare

Malmö

0703-742323

eva.christiansson@soshund.se

 

 

Kassör

Ing-Britt Fogelberg, instruktör

Sollebrunn

0706-631112

ingfog@soshund.se

 

 

Ledamot

Anette Kjellén, instruktör

Tidaholm

0708-330623

annette.kjellen@soshund.se

 

 

DSC_0252_just2_besk

Ledamot

Yrsa Franzén Görnerup, instruktör

Södra Sandby

046-25 77 12

yrsa.franzen-gornerup@soshund.se

 

 

Jessica JönssonSuppleant

Jessica Jönsson, förare

Veberöd

046-20 93 21

jessica.jonsson@soshund.se

 

 

Suppleant

Lena Gamziukas, förare

Kungsbacka

0735-15 44 53

lena.gamziukas@soshund.se

 

 

Suppleant

Marina Lindberg

Karlshamn

0736-26 34 75

marina.lindberg@soshund.se

 

 

 


Revisor

Carina Fridberg, Guide Revision AB

Revisorsuppleant

Håkan Mattsson, Guide Revision AB

 

Valberedning

Maj-Karin Hellström (sammankallande) valberedningen@soshund.se
Annica Hansson
Lasse Pantzar

 


Kommittéer

 

Förarkommitté

Förarkommittén stödjer assistanshundsförarna under och efter utbildningen. Kommittén arbetar fortlöpande med frågor som rör hundarnas tillgänglighet och förarnas rättigheter i samhället.

Lina Humleblom, förare (sammankallande) lina.humleblom@hotmail.se
Lena Gamziukas, förare
Annica Hansson, förare
Nina Nyberg, förare

 

Utbildningskommitté

Utbildningskommittén anordnar gruppträningar och organiserar och samordnar utbildningar och prover av olika slag, som inprovningar, examinationer och årsprov. Kommittén arbetar fram och förbättrar utbildningsmaterial och fungerar som kontaktlänk i utbildningsfrågor mellan förare och instruktörer.

Anki Celander, förare och instruktör (sammankallande) anki.celander@soshund.se
Louise Guthe, förare
Lena Lagerkvist, förare
Karin Nyméri, förare och instruktör

 

Instruktörskommitté

Instruktörskommittén stödjer instruktörerna i deras arbete. Kommittén organiserar instruktörsutbildningen och uppdaterar kontinuerligt utbildningsmaterialet. Dessutom tilldelar man instruktörer till nya ekipage.

Ing-Britt Fogelberg, instruktör (sammankallande) ing-britt.fogelberg@soshund.se
Yvonne Broberg, instruktör
Helena Högberg-Holm, instruktör
Marina Lindberg, instruktör

 

PR/sponsorkommitté

PR- och Sponsorkommittén bevakar massmedia och producerar och sprider information om SoS. Kommittén arbetar gentemot olika sponsorer och deltar i arbetet med webbsidan och tidningen.

Jessica Jönsson, förare (sammankallande) jessica.jonsson@soshund.se
Henrik Pedersen, förare
Pernilla Zetterlund Lind, förare

 

Tillgänglighetkommitté

Anki Celander, förare och instruktör (sammankallande) anki.celander@soshund.se
Alex Flemming, förare
Ing-Britt Fogelberg, instruktör
Lena Gamziukas, förare
Clara Göransson, förare
Lena Lagerkvist, förare