Utbildningen i korthet

Kortkort – från valp till assistanshund
 1. Välja ras
 2. Valp- och lydnadskurser
 3. Eventuell förträning hos instruktör
 4. Veterinärundersökning Besiktningsblankett
 5. Ansökan Ansökningsblankett
 6. Lämplighetstest LT
 7. Introduktion med instruktör
 8. Halvtidstest
 9. Examen

 

Innan utbildningen
 • Köpa hund
  Välj hundras med omsorg utifrån vad du vill ha hjälp med i framtiden
 • Hundkurser
  Det är lämpligt att gå valp- och lydnadskurser för instruktör som använder mjuka metoder
 • Förträning
  För att leda in hunden på rätt spår kan man även välja att förträna hunden. Kontakta kansliet för information.
 • Veterinärundersökning
  Bifoga:
  · allmän hälsoundersökning av hunden (max 3 veckor gammal). Besiktningsblankett
  · kopia på höftledsröntgen. A eller B krävs. Dispens kan sökas för C-höfter.
  · kopia på armbågsröntgen. UA krävs. Dispens kan sökas för grad 1.
  · kopia på undersökning av eventuella rasbundna sjukdomar (kontakta SKK:s rasklubb).
 • Ansökan
  OBS. Vid ansökningstillfället måste hunden ha fyllt ett år men får inte ha fyllt tre år.
  Ansökningsblankett
  Bifoga:
  · intyg från legitimerad vårdpersonal (läkare, sjukgymnast, diabetessjuksköterska etc) som bekräftar förarens diagnos
  · kopia på hundens id- och eventuellt registreringsnummer
  · veterinärintyg enligt ovan
  · intyg från hundkurser
  · eventuellt intyg på fodervärdsavtal
  · betald medlemsavgift
  När hela ansökan kommit in till kansliet ställs du på kö till Lämplighetstest LT.
 • Lämplighetstest LT
  LT genomförs tidigast när hunden fyllt ett år, men många hundar behöver mer tid för mognad. Testet bedöms individuellt av två beskrivare från SHK – Svenska Hundklubben – samt en certifierad SoS-instruktör. I testet ingår beskrivning och bedömning av hundens reaktioner både utom- och inomhus. På testbanan bedöms hundens reaktioner vid hälsning, hantering, lek, separation, aktivitet, hot och skott. Dessutom ingår test av lydnadsmoment såsom hälsning, passager (människor/hundar), stanna kvar (sitt/ligg) samt inkallning och avkoppling. Även kontakt och samspel bedöms.
Utbildningsåret

Utbildningsåret består av tre obligatoriska delar – introduktion, halvtidskontroll och examen.

 • Introduktion med instruktör
  Efter godkänt lämplighetstest LT utser styrelsen en personlig instruktör till ekipaget. Instruktör och förare lägger tillsammans upp en utbildningsplan och går igenom vad som ska tränas och var träningarna ska äga rum. Först när hunden anses mogen att träna i offentlig miljö får den sitt röda utbildningstäcke. Föraren tränar själv sin hund under hela utbildningstiden.
 • Halvtidskontroll
  Omkring ett halvår efter start är det dags för förarutbildning och halvtidskontroll. Detta är en fördjupningsutbildning där teori varvas med praktik. På denna utbildning ställs större krav på förare och hund och träning med olika slags störningar. Den hålls av minst två certifierade SoS-instruktörer som samtidigt  kontrollerar att ekipaget utvecklas enligt planen. Efteråt fortsätter ekipaget träningen som vanligt med sin egen instruktör.
 • Examen
  Ett år efter start är det dags för examen som sker tillsammans med andra ekipage under ett par dagar med teori och praktiska övningar i varierad miljö. Examen hålls av minst två certifierade SoS-instruktörer. Efter godkänd examen byts det röda utbildningstäcket ut mot ett gult tjänstetäcke som visar att hunden nu är färdigutbildad.
Efter utbildningen

Under resten av hundens tjänstgöring testas den årligen för att kontrollera att kunskaperna och färdigheterna finns kvar.

Lions träningsekipage 2015 © SoS Yrsa Franzén Görnerup